MDVR-摄像头转换盒

发布时间:  2018-08-31 15:18:31

摄像头转换盒

在实际情况4MDVR中,其中3路摄像头固定,若希望第四路摄像头切换到另外一个摄像头的时候,可以使用该转换盒

版权所有 2016-2020溢宏达电子科技有限公司

技术支持:千仞科技

关注溢宏达二维码

Adress:

7/F, Kwong Tai Factory Building, 750 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

Tel:

(852)3183 4189

Fax:

(852)3183 4190

Phone:

13500246628

E-maill:

herrick@mainfirstec.com